9 Kasım 2005 Çarşamba

Hikmete Yolculuk

A.Yusuf Alan


Hikmetin bulunmadığı bir hayat, hayrın ve bereketin bulunmadığı banal bir hayattır. Hangimiz hikmetle donanmak, hakikatları duru bir şekilde müşahede etmek, düşünce ve aksiyonlarımızdaki eksiklik ve hataları minumuma düşürmek istemeyiz ki? Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Hikmete nasıl ulaşılabilir? Hikmet nedir?


Hikmet, eşya ve hadiseleri net görebilmek, onları olduğu gibi görebilmektir.


İnsan, hayat ve kainat ilişkisine vakıf olmaktır.


Bildiklerimizi nasıl kullanabileceğimizi bilmektir.


Külli bir bakış açısıyla tesirli aksiyonda bulunmaktır.


İhtiyatlı hareket etmek, muhtemel problemleri farkedip bunları önleyebilmektir.


Ne zaman aksiyonda bulunup ne zaman bulunulmayacağını bilmektir.


Zuhur eden her şeyi soğukkanlılıkla, tesirli ve hassas bir şekilde, holistik bir biçimde ele alabilmektir.


Hikmet, sağlıklı kararlar alma kabiliyetidir. En iyi kararı alma yeteneğidir. Zekanın, basiretin ve sağduyunun tecrübeyle ve ilhamlarla şekillenmesidir.


Hakim (hikmet sahibi) insanlar, hep hakikat peşinde koşarlar. Reaksiyoner davranmazlar. Şuurlu ve şevkli bir şekilde, müsbet hareket ederek anı yaşarlar, anı değerlendirirler. Sağduyuları geliştiği için tercihleri isabetlidir. Seçmesini bilirler. Bakır düşünceleri, altın düşüncelerden ayırt edebilirler.


Çoğu insan, dikkat ve enerjisini, mevcut duruma, aktüel gelişmelere odaklar. Zaman, mekan ve ilişki açısından "uzaktaki" durumlar, insanlar ve hadiselerle olan alakaları zayıftır. Halbuki hikmet sahibi insanların alakası acil ve şahsi işlerin ötesine uzanır. Önemli ve kalıcı meseleleri ihmal etmezler. Herkesin farketmediğini farkederler.


...
Hikmetle tezahür eden sıfatlardan bir kısmı:
Azim
Inanc
Özveri
Centilmenlik
İstikrar
Sebat
Cesaret
İtimat
Sevgi
Cömertlik
İzzet
Şecaat
Dostluk
Merhamet
Şefkat
Dürüstlük
Mesuliyet
Şevk
Esneklik
Metanet
Tahkik
Fedakarlık
Mucitlik
Tefekkür
Hürmet
Mükemmellik
Temizlik
İffet
Nezaket
Tevazu
İltifat
Olgunluk
Vefa
...

Hikmet, insanın bilmediğini bilmesi, haddini bilmesidir ve bu "ilim haddini", iradesini kullanarak genişletebileceğini farketmesidir.
...

Hikmet sahibi insanlar bilgelikle şekillenen bakış açıları ve değerler ışığında yaşarlar. Dolayısıyla filleri çevrelerini mamur eder. Başkalarının kemale ermeleri için yardımcı olurlar. Şefkatle doludurlar. İhtilafları çözer, ahengi ve huzuru yaygınlaştırırlar. Zaman ve enerjilerini faydasız şeylere sarfetmezler.

Hiç yorum yok:

Related Posts with Thumbnails

En çok ilgi görenler

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı